gemek tower

Công trình “Toà nhà Gemek Tower”

– Địa điểm xây dựng: lô đất A13 – Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn-An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội.

+ Qui mô xây dựng: 4000 m2

– Công việc chính: Đào, xúc vận chuyển đất

+ Khối lượng công việc: 30.000 m3

– Tiến độ thi công: 21 ngày

Một vài hình ảnh thi công tại hiện trường: 

About the author
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit