Đào đất công trình công nghiệp (đào đất bể có độ sâu lớn)

NHÀ MÁY BƠM EBARA – Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Lai Cách - Huyện Cẩm Giàng - Hải [...]